Uniwersytet Dziecięcy w Toruniu - zapisy
Baner wspolpracy

Zapisy na Uniwersytet Dziecięcy (Toruń)

 

 

LISTY WSZYSTKICH GRUP UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO ZAMKNIĘTE!

 

Nabór na kolejną edycję UD po zakończeniu roku akademickiego 2017/2018.

 

 

Kilka ważnych uwag dla nowych uczestników

 

1. Zapisujemy dziecko do grupy odpowiadającej klasie, do której będzie ono uczęszczało w najbliższym roku szkolnym, tj. pierwszoklasistów zapisujemy do grupy I, etc. (wymagamy zaświadczenia ze szkoły o uczęszczaniu dziecka do danej klasy).

 

2. Umowa może zostać podpisana przez osobę upoważnioną przez Rodzica/Opiekuna (wymagane zwykłe, pisemne upoważnienie, które należy okazać podczas podpisywania umowy).

 

3. Posiadaczom Karty Absolwenta UMK oraz pracownikom UMK przysługuje 10% zniżki (Kartę należy okazać podczas podpisywania umowy, posiadaczem Karty musi być Rodzic/Opiekun – prawo do zniżki nie przysługuje, jeśli właścicielem Karty jest tylko osoba upoważniona do podpisania umowy; więcej informacji o warunkach uzyskania karty: KLIK).


4. Opłatę za semestr Uniwersytetu Dziecięcego należy uiścić w formie przelewu w terminie oznaczonym na fakturze VAT. W przypadku niedokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, dziecko zostanie wykreślone z listy Studentów UD.

 

5. Opłata semestralna:

  • grupa I i II – 350,00 złotych,
  • grupa III - VI – 380,00 złotych.

6. Nie dokonujemy rezerwacji miejsc.