Uniwersytet Dziecięcy w Toruniu - zapisy
Baner wspolpracy

l

NABÓR ZEWNĘTRZNY

 • uprawnieni do udziału: dzieci w wieku 5-6 lat niebędące uczniami SP (grupa MINI) oraz dzieci klas I-VI SP (grupy I-VI)
 • termin rozpoczęcia naboru: 8 września (sobota), godz. 9:00
  UWAGA!
   
  Deklaracje przesłane przed rozpoczęciem naboru nie będą przyjmowane oraz pozostaną bez odpowiedzi.
  Potwierdzenia otrzymania deklaracji zostaną przesłane drogą mailową w poniedziałek 10 września.

 • forma: zapisu dokonujemy drogą mailową na adres unid@umk.pl, przesyłając wypełnioną elektronicznie deklarację (do pobrania poniżej)

 • liczba wolnych miejsc - STAN LIST NA 11 X 2018 r.:

  GRUPA MINI - brak miejsc

  GRUPA I
  - 4 miejsca (tylko w grupie IB)

  GRUPA II
  - brak miejsc

  GRUPA III
  - 1 miejsce (miejsca tylko w gr. IIIA)

  GRUPA IV - brak miejsc

  GRUPA V - brak miejsc

  GRUPA VI - 6 miejsc
 
 •  grupy / godziny do wyboru:

  GRUPA MINI (5- i 6-latki) - zajęcia 60-minutowe
  gr. MINI A
  - godz. 13:00-14:00; gr. MINI B - godz. 14:15-15:15

  GRUPA I (uczniowie I klasy SP) - zajęcia 90-minutowe
  gr. IA - godz. 9:00-10:30; gr. IB - godz. 10:45-12:15

  GRUPA II (uczniowie II klasy SP) - zajęcia 90-minutowe
  gr. IIA - godz. 9:00-10:30; gr. IIB - godz. 10:45-12:15

  GRUPA III (uczniowie III klasy SP) - zajęcia 120-minutowe
  gr. IIIA - godz. 9:00-11:00; gr. IIIB - godz. 11:15-13:15

  GRUPA IV (uczniowie IV klasy SP) - zajęcia 120-minutowe
  gr. IVA - godz. 9:00-11:00; gr. IVB - godz. 11:15-13:15

  GRUPA V (uczniowie V klasy SP) - zajęcia 120-minutowe
  gr. VA - godz. 9:00-11:00; gr. VB - godz. 11:15-13:15

  GRUPA VI (uczniowie VI klasy SP) - zajęcia 120-minutowe
  gr. VIA - godz. 9:00-11:00; gr. VIB - godz. 11:15-13:15

   

Kilka ważnych uwag dla nowych uczestników

 

1. Zapisujemy dziecko do grupy odpowiadającej klasie, do której będzie ono uczęszczało w najbliższym roku szkolnym, tj. pierwszoklasistów zapisujemy do grupy I, etc. (wymagamy zaświadczenia ze szkoły o uczęszczaniu dziecka do danej klasy). 5- i 6-latki niebędące uczniami SP mogą zostać zapisane do grupy MINI.

 

2. Umowa może zostać podpisana przez osobę upoważnioną przez Rodzica / Opiekuna (wymagane zwykłe, pisemne upoważnienie, które należy okazać podczas podpisywania umowy).

 

3. Posiadaczom Karty Absolwenta UMK oraz pracownikom UMK przysługuje 10% zniżki (Kartę należy okazać podczas podpisywania umowy, posiadaczem Karty musi być Rodzic / Opiekun – prawo do zniżki nie przysługuje, jeśli właścicielem Karty jest tylko osoba upoważniona do podpisania umowy; więcej informacji o warunkach uzyskania karty: KLIK).


4. Opłatę za semestr Uniwersytetu Dziecięcego należy uiścić w formie przelewu w terminie oznaczonym na fakturze VAT. W przypadku niedokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, dziecko zostanie wykreślone z listy Studentów UD.

 

5. Opłata semestralna:

 • grupa MINI320,00 złotych,
 • grupa I i II – 350,00 złotych,
 • grupa III - VI – 380,00 złotych.

6. Nie dokonujemy rezerwacji miejsc.