Uniwersytet Dziecięcy w Toruniu - zapisy
Baner wspolpracy

Zapisy na Uniwersytet Dziecięcy (Toruń)

 

NABÓR ZEWNĘTRZNY na VIII edycję
Uniwersytetu Dziecięcego: od 9 września 2017 r., godz. 9:00.


Nabór będzie miał formę elektroniczną - aby dokonać zapisu, należy przesłać wypełnioną DEKLARACJĘ UDZIAŁU na adres: unid@umk.pl
UWAGA!

1. Deklaracje przesłane przed rozpoczęciem naboru nie będą przyjmowane oraz pozostaną bez odpowiedzi.

*

2. Informacje o przyjęciu do wybranej grupy będą przekazywane poprzez wiadomość mailową w poniedziałek 11 września.LICZBA MIEJSC DOSTĘPNYCH W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH UD
(stan list na 18 października)


gr. I (uczniowie I kl. SP): 0

gr. II (uczniowie II kl. SP): 0

gr. III (uczniowie III kl. SP): 0

gr. IV (uczniowie IV kl. SP): 0

gr. V (uczniowie V kl. SP): 11

gr. VI (uczniowie VI k. SP): 19Uczniów klas VII SP zapraszamy do udziału w Uniwersytecie Młodych. Nabór rozpoczął się 11 września.Kilka ważnych uwag dla nowych uczestników

 

1. Zapisujemy dziecko do grupy odpowiadającej klasie, do której będzie ono uczęszczało w najbliższym roku szkolnym, tj. pierwszoklasistów zapisujemy do grupy I, etc. (wymagamy zaświadczenia ze szkoły o uczęszczaniu dziecka do danej klasy).

 

2. Umowa może zostać podpisana przez osobę upoważnioną przez Rodzica/Opiekuna (wymagane zwykłe, pisemne upoważnienie, które należy okazać podczas podpisywania umowy).

 

3. Posiadaczom Karty Absolwenta UMK oraz pracownikom UMK przysługuje 10% zniżki (Kartę należy okazać podczas podpisywania umowy, posiadaczem Karty musi być Rodzic/Opiekun – prawo do zniżki nie przysługuje, jeśli właścicielem Karty jest tylko osoba upoważniona do podpisania umowy; więcej informacji o warunkach uzyskania karty: KLIK).


4. Opłatę za semestr Uniwersytetu Dziecięcego należy uiścić w formie przelewu w terminie oznaczonym na fakturze VAT. W przypadku niedokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, dziecko zostanie wykreślone z listy Studentów UD.

 

5. Opłata semestralna:

  • grupa I i II – 350,00 złotych,
  • grupa III - VI – 380,00 złotych.

6. Nie dokonujemy rezerwacji miejsc.